… heeft zich ten doel gesteld: ‘meer rendement met andermans talent’.

CAN Invest opereert als investeerder die bedrijven financiert. Het risicodragend vermogen (durfkapitaal), staat beschikbaar voor (jonge) bedrijven met een verhoogd risicoprofiel, maar ook met potentieel voor rendementen.

CAN Invest biedt bedrijven privaat vermogen indien zij extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase en tijdens reoganisaties of doorstart. Het geld wordt uitgeleend voor een bepaalde periode tegen nader overeen te komen condities.

CAN Invest eist een bepaalde mate van zeggenschap, omdat hierdoor inspraak ontstaat met betrekking tot de te volgen strategie en financieringsstructuur. Waarom zeggenschap? Ter bevordering van de zakelijkheid; wat zijn de krachten en waar liggen de kansen op de lange termijn? Nauwkeurig wordt de specifieke toegevoegde waarde die het bedrijf kan hebben in de markt en haar aanverwante specialisaties bekeken. Doel: uw bedrijf laten excelleren in haar kracht en de zwakke elementen te verkopen of outsourcen.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen: invest@cangroup.eu